Om NTN

NTN Taekwon-Do er en selvforsvarskunst som vektlegger KVALITETTRYGGHET og ETIKK. Vi søker å ivareta de tradisjonelle verdier innenfor martial arts-trening hvor det høyeste mål er å oppnå en fysisk og mental likevekt.

11 000 +

Medlemmer som trener NTN Taekwon-Do.

Over 70

NTN Taekwon-Do klubber.

Kvalitet:

 • Høyt utdannede og kvalifiserte instruktører
 • Profesjonell administrasjon og ledelse
 • Klare og fastsatte krav for å bli kvalifisert til nye beltegrader
 • Høy faglig kompetanse både teoretisk og praktisk
 • Pedagogisk godt utarbeidede 
  pensummanualer og kurs.

Trygghet:

 • Sikkerheten under trening er
  høyt prioritert.
 • Miljøet er sosialt trygt med en vennlig og positiv
  atmosfære.
 • Trening av NTN Taekwon-Do
  gir en indre ro og harmoni med et positivt selvbilde
  og god selvtillit.


   

Etikk:

 • NTN er en verdibasert organisasjon.
  Vi ønsker å bidra til at samfunnet blir et bedre og fredeligere sted å være, gjennom å utdanne våre medlemmer til positive, høflige og etisk skolerte mennesker med en sterk moral, som kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. 

National Taekwon-Do Norway (NTN) representerer over 11 000 medlemmer i over 70 klubber her i landet. NTN ledes av Grand Master Per Andresen, 9. Dan. NTN er organisert i 7 forskjellige regioner med en regionsleder som koordinerer all aktivitet i den enkelte region.

- Region Finnmark ledes av Master Kent Tore Skagen, 7. Dan
- Region Nord ledes av Master Odd Arne Larsen, 8. Dan
- Region Trøndelag ledes av Grand Master Per Andresen, 9. Dan
- Region Nord-Vest ledes av instruktør Ole Hosen, 6. Dan
- Region Vest ledes av Master Vegard Iversen, 8. Dan
- Region Sør-Vest ledes av Master Omid Hassanipour, 7. Dan
- Region Øst ledes av Grand Master Per Christian Garnæs, 9. Dan

Grunnprinsippene

 • Høflighet
 • Ærlighet
 • Iherdighet
 • Selvkontroll
 • Ukuelig ånd

ELEVENES ED

 1. Jeg skal følge reglene i Taekwon-Do.
 2. Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene.
 3. Jeg skal aldri misbruke Taekwon-Do.
 4. Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet.
 5. Jeg skal hjelpe til å bygge en fredeligere verden.

Alle våre klubber er medlemmer i Norges Kampsportforbund. 

kampsport.no

Alle våre klubber er medlemmer av Norges Idrettsforbund. 
 

idrettsforbundet.no

Internasjonalt er vi tilknyttet ITF - International Taekwon-Do Federation. 

ITFTKD.Sport