"Kan alle drive med Taekwon-Do?"

Ja. Taekwon-Do er en veldig allsidig idrett og det er kun å møte opp med dine forutsetninger og prøve det man kan. Du vil kanskje merke at dine grenser flytter seg med tiden.

"Er jeg for ung/gammel for å starte med Taekwon-Do?"

Man er aldri for gammel for å starte med Taekwon-Do! Klubbens første "egenproduserte svartbelte startet 46 år gammel, og fikk sorte beltet før man ble 50. Flere av instruktørene våre har også startet i godt voksen alder.

Fun facts:

I Indiana, USA, fikk en 94 åring i 2016 6. dan sort belte. Han startet å trene når han var 59.

En dame i Skottland startet Taekwon-Do når hun pensjonerte seg, og oppnådde sort belte i 70-åra.

----

Vi opererer hovedsaklig med en grense for at man kan starte det året man skal opp til 3. klasse. 

(Man kan altså gå i 2. klasse og starte hvis man starter tidlig på året eller i 3. klasse hvis man er seint på året.)

Dette er ikke en grense som er satt i stein i så måte, men vi har erfaring med at å starte mye før dette ofte ikke gir  langvarig medlemskap.

Skal man starte før denne grensen så krever det mye av eleven i form av å stå oppstilt, kunne ta instuksjoner, osv. Etter å ha hatt 1-2 år på skolen før man starter erfarer vi at dette går mye lettere, og vi har jo som mål at alle våre medlemmer skal kunne holde på med denne sporten lengst mulig.

Man har i utgangspunktet bare 1-2 timer i uka på organisert TKD trening, så det er viktig at man klarer å få mest mulig ut av denne tiden ved at alle klarer å henge med på direksjonene, utøve øvelsene etter beste evne og jobbe selvstendig i fellesskap om å bedre egen utøvelse. Hvis det ikke står på motivasjonen og stå-på viljen er det dog i prinsippet nesten ingen nedre grense, og vi har hatt utøvere som har startet når de var 5 år gamle.

"Jeg er veldig stiv. Kan jeg trene Taekwon-Do?"

Ja, det kan du. Alle starter med sine egne utgangspunkt, og dette vil kunne bedre seg på sikt. En mindre smidig person vil fortsatt fullt ut kunne være med på Taekwon-Do, og for dem er det ofte ekstra spennende å se fremgangen som kommer gjennom treningen.

"Jeg er ikke godt trent. Blir det et problem for å kunne trene Taekwon-Do?"

Det er ikke et problem, og du vil utvikle bedre kondisjon med Taekwon-Do.

"Jeg har bestemt meg for å prøve med Taekwon-Do! Hva må jeg ha med?"

Møt opp i treningsutstyr du kan lett bevege deg i, og ha med vannflaske og godt humør.

Når prøveperioden er ferdig, og man bestemmer seg for å fortsette med Taekwon-Do er det lurt å kjøpe sin første drakt.

"Den ene treningen min kræsjer med en annen aktivitet. Går det greit?"

Det er fullt mulig å kun trene redusert på denne måten. I og med at man da går glipp av en del arrangert trening, anbefaler vi å trene på pensumet man går gjennom på egen hånd minst 1 gang i uken, eller se på om man på sikt skal ha en saktere graderingsprogresjon. Dette kan man diskutere med instruktøren som vil se om du er klar for gradering.  

Vi ønsker gjerne å vite om slike kræsjer, slik at vi kan forsøke å ta høyde for det når vi reviderer treningstidene våre. Vi tilstreber å få treningstidene til å passe for flest mulige.

"Burde jeg si fra til instruktørene mine om lidelser/sykdommer jeg har?"

Ja. Det gjør det lettere for instruktørene å tilpasse øvelsene for dine utfordringer, hvis det er nødvendig.

Vi forsøker hele tiden å forebygge skader, og det er også viktig at du selv blir kjent med dine egne grenser i forhold til skader, handicap eller andre utfordringer, og forhåpentligvis flytte egne grenser også her ved målrettet trening.

Det er også vår erfaring at å være åpen om slikt med de andre elevene fostrer oftest mer toleranse og tålmodighet fra dem, og kan sånn sett være en god ide. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bli de beste Taekwon-Do utøverene vi kan være og det kan også være lettere for andre å hjelpe under treningen hvis de også får vite om slike ting.

"Hvor får jeg tak i drakt?"

Drakt kan kjøpes fra NTN Shop. Vi anbefaler å starte med nybegynner-pakken, slik at man får drakt og kompendium og har alt man trenger til første gradering.

Etter hvert som man går oppover i gradene anbefaler vi at man går over til PRO-draktene, som er lettere, luftigere og mer behagelige.

"Må man sparre/gå kamper i Taekwon-Do?"

Sparring er en naturlig del av kampsporten vi driver med, men vi driller mest med øvelser i starten.

Sparring kommer først med i graderings-sammenheng fra grønt belte og oppover, og er ikke noe man starter med annet enn forsiktig på trening før dette punktet.

Det er ingen krav om å drive sparring i konkurranse-sammenheng, og man vektes ikke mye på bakgrunn av hvor god man er i sparring på gradering.

"Hvor lang tid tar det å få sort belte?"

Å få sort belte er for mange det store målet når man starter med Taekwon-Do. Det er dog ikke sånn at alle oppnår det, og det krever langvarig innsats for å komme dit. Alle har dog samme mulighet, og står man på over mange år er det fullt mulig for alle å oppnå dette.

Man må ha trent et minimum av 4 år for å kunne oppnå beltet, men for mange er dette en lang reise som kan ta godt over 10 år. Du har din reise i Taekwon-Do og de som står ved siden av deg har sin. Du jobber kun med å flytte dine grenser, og vil komme dit om du ikke gir opp. 

"Er Taekwon-Do likt karate?"

Karate kom fra Okinawa øyene i Japan, og Taekwon-Do kommer fra Korea. De har dog de samme røttene fra tidligere kampsporter, samt at Taekwon-Do sin grunnlegger hadde 2. dan sort belte fra Shotokan Karate og det er følgelig mange likheter mellom grenene.

Taekwon-Do er sannsynligivs mest kjent for sine sparke-teknikker og dynamikk spesifikt og har et stort fokus på det moralske aspektet rundt ansvaret med å trene kampsport og opptre med høflighet og selvkontroll.