SPOND FOR PÅMELDING OG INFORMASJON

Klubben vår benytter seg av Spond for påmeldinger til trening og øvrige arrangementer i klubbens regi, slik som gradering og seminarer.

Det er derfor viktig at alle medlemmene laster ned Spond App på sin telefon, eller gå til nettsiden direkte: www.spond.com

SPOND APP

Spond kan lastes ned til alle nyere mobiltelefoner via Appstore, Google Play, osv.

Appen er gratis.

Når du møter på trening hos oss, vil vi invitere deg inn i vår Spond gruppe gjennom å plotte inn telefonnummer og epost for deg eller for en av dine foreldre.

Deretter må dere godta invitasjonen, og vipps så er du med i vår Spond gruppe.

Når du får invitasjon til en trening, trykker du Delta eller Avslå, avhengig av om du kommer på trening eller ei. Det er viktig at du gjør dette, slik at instruktørene kan planlegge treningen ut i fra hvor mange som kommer.

Vår gruppekode er BRYWI, om du ønsker å melde deg inn i Spond manuelt.